Församlingsråd i Åre församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Deltagarlista för Församlingsråd i Åre församling:
Namn Roll


Alvskog, Birgitta  - Ersättare
Eriksson, Elisabeth Mikkiasson -  Ersättare
Eriksson, Anders  - Ledamot
Hallsten, Johan  - Ledamot
Hansson, Bengt -  Ledamot
Henriksson, Gunilla  - Vice ordförande
Johansson, Anki  - Ordförande
Karpas, Phär  - Komminister
Larsson, Agneta  - Ersättare