Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingsråden tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har  ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning  och för alla verksamheter inom församlingen.

De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Församlingsråd i Åre församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Församlingsråd i Undersåkers församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Församlingsråd i Västra Storsjöbygdens församling

Det är vi som är församlingsrådet!