Duveds kyrka

Öppen kl 8-20 varje dag. Välkommen in!

Duveds kyrka, tidigare Åre nya kyrka invigdes 1894 efter lång planering. Den nya träkatedralen med 900 sittplatser bildade tillsammans med den nya sockenstugan och en ståtlig prästgård ett kyrkligt centrum mer centralt i socknen.
 
I kyrkan finns plats för 900 besökare inklusive läktare.