Dopklänning att låna

Du kan låna dopklänning kostnadsfritt.

I Åre pastorat finns det möjlighet att låna dopklänning.

Det är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid frågor kontakta expeditionen 0647-160 90

eller mail :  are.pastorat@svenskakyrkan.se