Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er. Välkommen till dop!

Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Genom dopet blir vi också en del av den kristna församlingen och den världsvida kyrkan.

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

I vårt land är det fortfarande vanligast med barndop, som ett tecken på att Gud älskar oss. Men man kan döpas när som helst under livets gång, t ex i samband med konfirmationen.

Dop kan firas i söndagens gudstjänst, annan tid på söndagen eller dopgudstjänst under någon av våra doplördagar.
Dop bokas minst tre veckor innan. 

Vi har dopklänningar för utlåning.

I samband med dopet har man möjlighet att låna något av våra församlingshem till dopkaffe, lunch eller dyligt. Utan kostnad.

Vid bokning av dop och vid frågor kontakta oss på:

Tel 0647- 160 90 eller maila oss  are.pastorat@svenskakyrkan.se

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.  

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning  eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

 

Välkommen att döpa ditt barn hos oss!

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Hur går dopet till?

Krävs det något speciellt? Hur bokar man? Hur går dopet till? Här finner du svaren.

Att planera ett dop

Vill ni göra en egen festlighet av dopet så hittar ni en del inspiration och tips på den här sidan