Diakoni - kyrkans omsorg

Vi finns för dig!

Kyrkans diakoni är omsorgen och tjänsten för medmänniskan. Det är vår önskan att få vara till stöd för dig som behöver stöd, hjälp och/eller lever i en utsatt situation.

Stödet kan vara rådgivning, samtal, gemenskap eller kanske praktisk hjälp att hitta rätt bland andra stödfunktioner eller insatser som finns i samhället och kyrkan.

Diakoni innebär stöd i kris och ensamhet.

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att erbjuda samlingar, grupper och gemenskap.

Önskar du enskilt samtal och stöd? hör av dig!

Välkommen att kontakta oss!

Erik Persson Diakon 073-983 61 90

mail: erik.persson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Behöver du prata med någon?

Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.

Samtal och stöd

Vi finns!

Söka medel ur våra Stiftelser

Vi vill hjälpa dig!

Hälsning från mig!

Vi ser det sköna runt omkring oss mest hela tiden i vår bygd. Kan vi ta in allt skönt, det flödar över oss i så stor mängd under alla våra årstider. Jag förundras och drabbas av skönheten väldigt ofta. Det är jag tacksam för och gläds över! Genom alla tider har poeter, musiker, författare, barn och bönder, kvinnor och män blivit hänförda av skapelsens skönhet. När vi ser på människan eller skapelsen, så förundras och fascineras vi över dess skönhet!
Skapelsens skönhet bär spår av Skaparens väsen. Gud är all skönhets källa berättar Bibeln. ”Skaparens osynliga egenskaper har blivit synliga i Hans skapelse” står det i Romarbrevet i Nya testamentet. Redan för 3000 år sen skrevs poesi och texter om detta av bl a David; herde, kung, poet, make, musiker, människa. Läs gärna Psaltarens texter i Gamla testamentet. I vår egen psalmbok finns psalm 305: ”När så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet förråder, hur skön då måste själva källan vara..”

Hur ser man att det är en viss mästares konstverk? Varje konstnär bär sitt eget tecken i sitt verk. Handlaget, touchen, känslan och metoden i konstverket bär konstnärens egenskaper och sigill eller signatur genom sin framställan och då kan man uttyda äktheten och vem som är ursprunget.

Hur vet vi att Gud är vacker? Hur vet vi att honung är sött? Hur vet vi att Gud är god? Se på skapelsen och förundras. Smaka och se att honung är sött. Smaka och se att Gud är god.
Upptäck spåren i dig själv efter Gud som skapat dig och älskar dig. Det finns olika vägar till källans ursprung; rikta uppmärksamheten inåt ditt eget djup och lyssna. Bed och samtala med Jesus. Umgås med andra i miljöer där det kan utforskas. Samtala om viktiga saker i ditt liv i vägledning och själavård. Ta del av samlingar och verksamhet i kyrkan. Läs texter från den kristna trons rika bibliotek. Och upptäck spåren hos dig från Skaparen.


Erik Persson, diakon Undersåker och Kall församlingar

En kvinna räcker en påse med matlådor till en äldre dam.

Behöver du hjälp med något?

I dessa tider måste vi hjälpas åt!