Bygdemöte i Marby

Torsdag 17/11 kl 18.00 i Marby sockenstuga

Åre pastorat förvaltar 70 byggnader, från vårt minsta härbre  till vår största kyrka. Vi måste därför se över vad vår verksamhet kräver för lokalbehov och det gör vi i en lokalförsörjningsplan.                                                                                   

Vi vill gärna få er församlingsbors hjälp med att tänka kring vissa                            byggnaders användning och ägarskap i Marby socken.

Därför bjuder vi in till bygdemöten om Marby sockenstuga. 

Välkomna. Vi fixar fika!

Vid frågor:  Anders Westerlund    

tel 0647-146 55