Organisation

Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige och Församlingsråd

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De som styr Svenska kyrkan väljs vid kyrkoval som äger rum vart fjärde år.

Nedan kan du läsa om vilka som finns med och bestämmer inom Svenska kyrkan i Åre kommun. Du kan också beställa hem protokoll och läsa om de beslut som fattats.

Kyrkorådet sammanträder ca 8 gånger per år och beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 6 förtroendevalda samt kyrkoherden. Dessutom finns ersättare

KYRKORÅDET I ÅRE PASTORAT

Ordförande: Anders Eriksson           
Vice ordförande: Torgny Vidholm
Övriga ledamöter:
Ann-Christin Johansson. Pär Lundhag, Anita Olofsson, Staffan Olofsson, Per-Göran Skog, Eva Svedin

Ersättare:                                                                                                                     Ann-Christin Alexius, Hans-Olof Alvskog, Anki Edfeldt, Henny Möhlnhoff Lindkvist

KYRKOFULLMÄKTIGE I ÅRE PASTORAT

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 15 ledamöter.
De sammanträder 2 gånger per år. Dessa sammanträden är offentliga.

Deltagare:

Olofsson, Anita Ordförande

Ekblom, Karin Margareta Vice ordförande

Alexius, Ann-Christin Ledamot

Alvskog, Birgitta Linnea Ledamot

Alvskog, Hans Olof Ledamot

Andersson, Harriet Ledamot

Bixo, Åse Ledamot

Edfeldt, Anne-Christin Ledamot

Eriksson, Hans Anders Fredrik Ledamot

Eriksson, Anders Ledamot

Johansson, Annie Kristina Ledamot

Lindkvist, Henny Möhlnhoff Ledamot

Henriksson, Gunilla Ledamot

Hansson, Bengt Ledamot

Hansson, Tomas Ledamot

Lundhag, Pär Ledamot

Mattsson, Håkan Ledamot

Nyqvist, Irene Ledamot

Holmberg, Anna Sara Ledamot

Olofsson, Jacob Staffan Ledamot

Skog, Pär Göran Ledamot

Svedin, Eva Ledamot

Tysk, Ulla Ledamot

Vidholm, Torgny Ledamot

Wisén, Karl Uno Ledamot

Hedblad, Hans Ersättare

Hemlin, Angelica Ersättare

Eriksson, Elisabeth Mikkiasson Ersättare

Henriksson, Hans-Olof Ersättare

Hägg, Tomas Ersättare

Thomasson, Elisabeth Ersättare

Sjömäling, Åsa Elisabet Ersättare

Olofsson, Siv-Britt Ersättare

Olofsson, Tage Ersättare

Olsson, Gun Elisabet Ersättare

Persson, Bengt Ersättare

Lindquist, Kerstin Elisabeth Ersättare

Berling, Olov Ersättare

 

Församlingsråd i Åre pastorat

Församlingsråd i Åre församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Församlingsråd i Undersåkers församling

Det är vi som är församlingsrådet!

Församlingsråd i Västra Storsjöbygdens församling

Det är vi som är församlingsrådet!