Organisation

Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige och Församlingsråd

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De som styr Svenska kyrkan väljs vid kyrkoval som äger rum vart fjärde år.

Nedan kan du läsa om vilka som finns med och bestämmer inom Svenska kyrkan i Åre kommun. Du kan också beställa hem protokoll och läsa om de beslut som fattats.

Kyrkorådet sammanträder ca 8 gånger per år och beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 6 förtroendevalda samt kyrkoherden. Dessutom finns ersättare

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Välkommen till oss

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.