Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall länsstyrelsen förordna ett ombud som ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som ej tillhör Svenska Kyrkan.

I Åre kommun har Länsstyrelsen förordnat:

Jim Jonsson
070-3236336
jimjonsson@telia.com 

Ombudets uppgifter är att hålla sig informerad om hur begravningsverksamheten är organiserad för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan och även granska avgifterna för att kontrollera att de som av olika anledningar ej tillhör Svenska Kyrkan ej får högre begravningskostnader än församlingsmedlemmarna.
Till Ombudet skall även personer från andra religioner eller som av annan anledning står utanför Svenska Kyrkan kunna vända sig.
Om du vill veta mer eller har frågor och synpunkter på begravningsverksamheten i din församling ring gärna till ditt begravningsombud.