Begravning

Det är viktigt att få ta farväl. Vi hjälper dig med din begravning.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Vid bokning av begravning och vid frågor kontakta oss på:

Tel 0647-160 90 eller maila oss :  are.pastorat@svenskakyrkan.se

 


Begravningens tre huvudområden

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det.  Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.
 
Personlig begravningsgudstjänst

Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en särskild präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå.
 
Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

 

Bårtäcken finns att låna

Bårtäcken

Det finns bårtäcken att låna till er begravning

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall länsstyrelsen förordna ett ombud som ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som ej tillhör Svenska Kyrkan. Klicka här för mer information.