Barn och ungdom

Välkommen till vår barn och ungdomsverksamhet

Barnverksamhet

Liten & Stor i Järpen

Tisdagar kl 10.00-12.00 Tant Annas i Järpen.

Barnkör i Undersåker

Gillar ditt barn att sjunga? Välkommen att sjunga i vår barnkör.

Läxhäng

Behöver du hjälp med läxor? Kom till oss. Tisdagar kl 15.30-17.30

Ungdomsverksamhet

CONNECT

Ungdomsgrupp med samtal och undervisning om kristen tro. Ålder 13-25 år. Välkomna!

S.V.K 19 - Svenska Kyrkan 19

Utvalda fredagar i Undersåkers kyrka. Gudstjänst med predikan, lovsång & bön.

Ideell ledare

Är du ung vuxen och vill hjälpa till ideellt som ledare i ungdomsarbetet? Välkommen till oss!

Konfirmation 2023-2024 i Undersåkers och Kalls församling

Klart du ska vara med, det kommer bli kul!

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.