Åre gamla kyrka

Öppen kl 8-20 varje dag. Välkommen in!

Byggdes i slutet av 1100-talet av bönderna i Åre socken. De placerade sin kyrka nära Åresjön och nära byn Totten. Placeringen av kyrkan kan ha haft ett samband med närheten till asanamnen Frönäset och till Ullån. Pilgrimstrafiken mot Stiklestad och Nidaros kan också ha haft betydelse för kyrkbygget. Under 1700-talet byggdes kyrkan ut till dubbla längden och med sin nuvarande interiör. Trots all 1700-talsprägel förblir huvudintrycket ändå en medeltida stenkyrka, den enda i Skandinaviens fjällvärld.

Det får plats 120 st besökare i kyrkan, inklusive läktare.