Anmälan Unga ledare

Åre församling

Jag är döpt :

Närmast anhörig/vårdnadshavare:

Närmast anhörig/vårdnadshavare:

Jag/vi samtycker till att bilder som tas i verksamheten får användas på sociala medier, församlingens hemsida och nyhetsbrev.

Övrigt som kan vara bra att vi vet, såsom : sömnsvårigheter, ätstörningar, depression, sjävlskadebeteende. (Om JA tar ansvarig ledare kontakt med er)