Andrum i Åre gamla kyrka

Kvällsmässa utvalda torsdagar kl 19.00

”Kom och var med i en stunds stillhet  & eftertanke i vardagen.”

Utvalda torsdagar kl 19.00

I vårat samhälle är vi alltid tillgängliga och allt sker i full fart. 

Mobiler piper, möten kallar och alla har fullt upp i sina kalendrar.

Då är det viktigt att stanna upp! Andas och få en stunds stillhet.

Hinna reflektera över livet.

Andrum kallar vi vår Kvällsgudstjänst/mässa som vi firar i Åre gamla kyrka.

En stilla och meditativ stund med ord, musik och ljuständning.

Välkommen!