Andlig vägledning

Om du själv vill fördjupa ditt möte med Gud i ditt liv går det bra att boka samtal för Andlig vägledning.

Under det samtalet möter du en vägledare under ca 45 minuter. Samtalet sker mycket utifrån din livsberättelse – där du är just nu i ditt liv eller något som funnits i ditt liv som behöver berättas.

Vägledaren hjälper dig att se vad Gud bjuder in dig till på din vandring i livet.

Ignatiansk spiritualitet har sitt ursprung i den spanske mystikern Ignatius av Loyola (1491–1556). Han  var en själavårdare och en man som försökte finna vägen till en djupare relation till Gud. Han startade Jesu Kristi sällskap på 1500-talet den order som vi idag känner igen under namnet Jesuitorden.

Bibelns texter får i den Ignatianska spiritualiteten ännu ett djup. Då vi möter dem med hjälp av olika meditationsövningar. Dessa är en Bön.

De andliga övningarna går ut på att se sitt eget liv i ljuset av Jesu Kristi och komma underfund med Guds vilja med ens liv.

Under det vi kallar Andliga övningar möts vi ibland utifrån den Ignatianska spiritualiteten i meditativa övningar. Vi leds in i bibelns berättelser utifrån olika övningar t ex Bibelmeditation eller Lectio Divina.

Andra övningar kan ske genom att vi lyssnar till en bibel text och sedan målar det som sker i vår egen meditation kring texten. 

Ibland blir meditationen av ett slag där vi går ut i vår skapelse för att möta Gud i det vi ser. Vi kan på dessa sett fördjupa vår relation med Gud och oss själva.