20 anledningar att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 1. kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
 3. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 4. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 5. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 6. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 7. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 8. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 9.  gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 10. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 11. ett rikt musikliv med körer och musiker
 12. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 13. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 14. stöd till de som sörjer
 15. stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
 16. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 17. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 18. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 19. klimatarbete i Sverige och världen
 20. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.