Vigsel
Foto: Joakim Carlström/IKON

Vigsel

Den kyrkliga vigseln har en dubbel funktion. Dels är den en juridiskt giltig handling, dels en kyrklig gudstjänst med böner, bibelläsning, psalmer och Guds välsignelse över brudparet.

De som önskar kyrklig vigsel vänder sig till församlingsexpeditionen och Anne Sjösten tel. 0589-884 01för att boka dag och tid. Den vanligaste vigseldagen är lördagar. Eftersom flera av församlingens kyrkor är mycket omtyckta som vigselkyrkor bör man beställa vigseln i god tid.

Det går dock inte att boka vigselgudstjänst längre än ett år i förväg. Församlingsexpeditionen meddelar sedan tjänstgörande präst, musiker och kyrkväktare att vigseln är bokad.

I god tid innan vigseln ska äga rum kontaktar prästen brudparet och man har ett vigselsamtal. Detta samtal handlar både om vigselgudstjänstens innehåll och utformning.

Själva ordningen för vigsel regleras av Den svenska kyrkohandboken, men psalmer, musikstycken böner och vissa andra moment i vigseln kan variera och väljs i samråd med prästen.
 
För den som är kyrkotillhörig är vigselgudstjänst i Svenska kyrkans församlingskyrkor kostnadsfri.

Musikern har dock rätt att ta ut en avgift för solosång, ackompanjemang och extra musik utöver de moment som ingår i gudstjänstordningen för vigsel (dvs två till tre psalmer samt in- och utgångsmusik).

Före vigseln måste hinderprövning ha ägt rum. Man ansöker om hindersprövning hos Lokala skattemyndigheten och får sedan ett intyg som är giltigt i fyra månader. Intyget skall lämnas till vigselförrättaren. Se länken till höger.

Den som så önskar kan låna någon av församlingens brudkronor. Vänd er i så fall till församlingsexpeditionen.

Vigselgudstjänsten ger en möjlighet att få ta sitt livs kanske viktigaste steg omgiven av andras böner och med Guds välsignelse.
 
Är ni intresserade av kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap: tag kontakt med Anne Sjösten på tel. 0589-88401 så hjälper hon er att boka kyrka, präst mm.