Torsdagsträff i Sockenstugan

Varmt välkommen i gemenskapen

Varmt välkommen till fika, underhållning och samvaro. Diakon Lena hälsar nya som gamla deltagare varmt välkomna.

Torsdagar kl. 10-12
Första träff efter sommaruppehåll: 7 september