Foto: Johannes Frandsen / IKON

Språkcafé i samarbete med Örtagårdskyrkan

En mötesplats där vi pratar lätt svenska

Här pratar vi om allt mellan himmel och jord över en fika, på lät svenska. En grupp frivilliga träffar människor av olika nationaliteter, nyanlända, flyktingar som vill öva sig i svenskaspråket och mötas. Vi skapar kontakter och vi får lära oss om varandras kulturer och det svenska samhället.

Vi träffas varje onsdag, kl 14:30-16:00
Örtagårdskyrkans lokaler (Nygatan 46B, 732 30 Arboga). 

Vi söker fler medspråkare!
Din uppgift blir att sitta ner och tala svenska med våra nyanlända, utifrån ett givet tema. Dricka kaffe och ha otroligt trevligt. Som medspråkare hjälper du andra människor som håller på att lära sig svenska.

Vill du hjälpa till med Språkcaféet?
Hör av dig till vår diakon Ulrika Picado eller vår pedagog Östen Asklund, se nedan för kontaktinformation.

Språkcafét är ett samarbete mellan Arbogabygdens församling och Örtagårdskyrkan.