Änder vid ån
Foto: K Sigge Dahlqvist

Har du förlorat någon nära anhörig?

Vi inbjuder dig till träffar där vi samtalar om livet, döden och sorgen.

Vi träffar anhöriga till en avliden som vill vara med i ett forum där man tillsammans med präst, diakon och andra drabbade ges möjlighet att tala om och bearbeta sin sorg och saknad. Det kan vara en far eller mor man har förlorat. Sin fru eller man.
Någon har kanske mist sitt barn och behöver hjälp med att leva med sina känslor kring detta ofattbara.

Därför inbjuder vi nu till en "Leva vidare grupp" där vi stöttar varandra och får sakkunnig hjälp av präst och diakon. 

Anmäl dig till Lena Lindgren om du vill vara med. Du kan också kontakta oss för att få mera information om gruppen. Vi som leder gruppen är Diakon-Lena Lindgren och Präst-Charlotta Storbacka.

Välkommen att höra av dig!

Leva vidare gruppen:

Start: 16 januari 2017

Plats: Trefaldighetsgården

Anmälan till:

Lena Lindgren 0589-88418

eller via e-post: lena.l.lindgren@svenskakyrkan.se