Säterbo kyrka

Säterbo kyrka ligger 7 km öster om Arboga och är församlingens minsta kyrka med plats för cirka 110 besökare.

Säterbo kyrka är en stenkyrka från 1100-talet med ett triumfkrucifix från början av 1200-talet. Predikstolen från 1796 är inbyggd som en del av altaret. På läktaren finns en orgel från 1970- talet.

Kyrkan är öppen vid förrättningar. 
Övriga tider kan bokas via vår växel 0589-884 00.
Välkomna!

Lanterninen Säterbo kyrka
Lanternin Säterbo Kyrka Foto: P Lindahl