Sankt Nicolai kyrka

Sankt Nicolai kyrka ligger centralt i Arboga och är från 1100-talet. Den har en dopfunt i sten från samma tid.

Kyrkan byggdes på 1100-talet. Tvåhundra år senare byggdes det norra sidoskeppet till, och under följande århundrade tillkom det södra. Koret fick också sitt utseende under denna tid. Det nuvarande mittskeppet är förmodligen kyrkans äldsta del. Flera av utsmyckningarna i kyrkan är från medeltiden bland annat dopfunten och en träskulptur. 

Altarskåpet är tillverkat i Tyskland på 1500-talet och har luckor som kan stängas. Ett vackert målat korskrank från 1600-talet finns bevarat i sidoskeppets kapell. Läktarorgel från 1862 av E A Setterqvist. Kororgel från 1970 gjord av Marcusen och son i Danmark.