Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskus- Pax et Bonum

Fred och allt gott! Med Franciskus i fokus i Arbogabygdens församling.

FRED, ENKELHET, MILJÖ

Tre begrepp som får vara ledstjärnor för vårt arbete i Franciskus anda.
Under varje år fram till det stora jubileet 2026, 800 år efter Franciskus himmelska födelsedag, vill vi i Arbogabygdens församling visa att Franciskus liv och budskap fortfarande är akuella idag. 

Söndag 13 februari 2022
kl 16.00 Trefaldighetsgården

Föredrag: ”Det finns ingen planet B” med Gunilla Thelin.
Hon föreläser kring hennes masteruppsats och det handlar om befrielseteologi, ekoteologi och ekologi. 

Vi startar en studiecirkel om Franciskus av Assisi. 
Varannan onsdag i Heliga Trefaldighets kyrka
kl 18.00-20.00, jämna veckor.
Anmäl dig till Östen 0589-884 47 eller osten.asklund@svenskakyrkan.se

Franciskus är ständigt aktuell inte bara i Arboga utan också över hela världen.

Franciskus myntade begreppet "moder Jord". Det utrycker en vördnad för det som är skapat, att jorden är vår mor, att vattnet är vår bror, att luften är vår syster.

Ett sådant förhållningssätt ger oss mönster för våra liv. Att vi ska ta hand om våra "släktingar", att värna om dem och tänka på hur vi lever.

Nedan hittar du lite information kring vår Franciskusled som vi arbetar med här i församlingen. Du kan gå hela sträckan som blir ca 10 kilometer eller gå en utav lederna som då blir ca 5 kilometer vardera. Leden är på asfalt och grusvägar. Karta finns vid Heliga Trefaldighets kyrka och så småningom vid Sankta Karins kapell.

Nedan finner du de olika platserna som du kan stanna upp vid och få några ord på vägen. Välkommen att gå med oss. 

Helgen 3-4 oktober firar vi Franciskusdagen på olika sätt.

Vill du veta mer om Franciskus så är du välkommen att kontakta oss.

Fred och allt gott!

Önskar du mer information?
Kontakta Östen Asklund 0589-884 47 eller osten.asklund@svenskakyrkan.se

Franciskus av Assisi Foto: K Sigge Dahlqvist

Här i Arboga har vi våra rötter i det Franciskanska.

Vår kyrka, Heliga Trefaldighet kyrka stod färdig i början av 1300-talet och de Franciskanska gråbröderna, munkarna var de som byggde det som en konventskyrka från början.

Inne i en utav travéerna finns kalkmålningar av Franciskus liv. Du kan se i en av målningarna när Franciskus talar med djuren. Men alla kalkmålningar på södra långhusväggen är mycket sevärda i kyrkan.

När kyrkan stod färdig var den lik alla tiggarordnars byggnadsideal. En rektangulär byggnad med lägre och smalare kor och ett sidoskepp på norra sidan.

Franciskanerna byggde alltid sina kyrkor inne i städerna där det fanns gott om folk. De skulle finnas till hands bland människor för att predika och vägleda.

Här i Arboga har vi en led som vi kallar Franciskusleden. Den är totalt 1 mil lång, men den går att göra i två etapper med 5 kilometer i varje etapp. Den går på asfalterade och grusade vägar i Arboga.

Det finns 5 stopp i den första etappen och 6 stopp i den andra etappen.
Vid de olika stoppen finns det en informations skylt där du kan läsa kort om Franciskus, en bön och ett uppdrag eller en tanke att bära med sig. 
Du kan även läsa om de olika stoppen nedan. 

Du startar vid Heliga Trefaldighets kyrka.
Där finns en enklare karta som du kan följa för att gå leden. Fråga gärna våra sommarvärdar kring francskusleden och de hjälper er.
Leden finns även med i appen Naturkartan. Sök efter Franciskusleden i Arboga och du finner mer information där.

Leden kommer vara utmärkt med skyltar längs vägen.

Välkommen!

Franciskusvandring