Trädfällning Sankt Nicolai kyrkogården

Nyhet Publicerad Ändrad

Bildgalleri

Tyvärr var fem kastanjer på Nicolai kyrkogård gamla och innehade skador och håligheter. De var en säkerhetsrisk - såväl för människor men också en risk för skador på kyrkobyggnad och kulturhistoriska gravvårdar. Därför behövde vi att ta bort dem och påbörjarde samt avslutade vårt arbete onsdagen den 2 februari.

Nedan ett bildgalleri av själva dagen då fällningar kunde utföras i vindstilla och strålande vackert väder. Arbetet utfördes av ackrediterade arborister och övervakades av Kyrkogårdsmästare Thomas Sjöman och Antikvarie Rolf Hammarskiöld.

Uppdatering: Den 13 april fräser vi bort stubborna.

Arbetet med att ta ner kastanjerna gick bra. Eftersom kylan äntligen ville infinna sig så var markytan frusen vilket minimerade markskador och återställningsarbete. I fortsättningsarbetet kommer rotmaterial att fräsas bort och nya alléträd planteras.

Johan Karlefors, Kyrkogårds och fastighetschef