Nu börjar våra vuxenkörer

Nyhet Publicerad

Sjung i kör och låt din röst höras! Vi har elva körer i vår församling och lyssnar gärna på allas röster!

Att sjunga i kör är inte bara en härlig gemenskapskänsla. Körsång ger fysisk träning och gör underverk för hälsan. Dessutom får själen ro och harmoni när du tar ton. Här sprider vi glädje och har roligt tilllsammans. Låt även din röst höras!

Franciskuskör
Heliga Trefaldighets kyrka
Torsdagar kl. 18:30-21:00
Startdatum: 1 september
Körledare: Hanna Lindahl
hanna.lindahl@svenskakyrkan.se

Götlunda kyrkokör 
Götlunda kyrka
Onsdagar kl. 19:00-20:30
Startdatum: 17 augusti
Körledare: Åsa Westerberg
asa.westerberg@svenskakyrkan.se

Medåkers Kyrko- och hembygdskör
Medåkers kyrka
Tisdagar kl. 18:30-20:30
Startdatum: 30 augusti
Körledare: Birgitta Rosenquist Brorson
Birgitta.Brorson2@svenskakyrkan.se

Diakonikören
Heliga Trefaldighets kyrka
Tisdagar kl. 13:00-14:30
Startdatum: 23 augusti
Körledare: Hanna Lindahl
hanna.lindahl@svenskakyrkan.se

Soli Deo Gloria
Projektkör för vana körsångare med varierande repetitionstider.
Anmälan till Hanna Lindahl
hanna.lindahl@svenskakyrkan.se

Läs mer om våra barn- och ungdomskörer

Sjung i kör!

Nu startar våra barn- och ungdomskörer igen! Kom själv eller ta med en kompis och sjung med oss!

Våra musiker och körledare