Fredskonsert

Nyhet Publicerad

I samband med FN dagen den 23 oktober i Heliga Trefaldighets kyrkan

Det känns att - mer än någonsin de senaste åren, är det dags att be om fred, om tolerans, om kärlek. Den 23 oktober ska musiken förmedla vårt budskap, vårt hopp och vi välkomnar er till årets fredskonsert i samarbete med Kulturföreningen Mekens Vänner, Arboga kommun och oss, Arbogabygdens församling. Fri entré.

PATRIK HARRYSON Cello
MAGNUS ANDERSSON Luta
HANNA LINDAHL Ackomp

Heliga Trefaldighets kyrka
Söndagen den 23 oktober
Kl. 15:00

Franciskus Fredsbön

Herre, gör mig till ett
redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig
få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig
få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig
få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig
få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig
få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig
få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt mig
få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig
få komma med ljuset.
0 gudomlige Mästare,
låt mig sträva
inte så mycket efter att bli
tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli
förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli
älskad som att älska.
Ty det är genom att ge,
som man får,
genom att glömma sig själv
som man finner sig själv,
genom att förlåta,
som man blir förlåten,
och genom att dö, som man
uppstår till det eviga livet