Evensong den 12 november

Nyhet Publicerad

Olaus Petri gosskör, Ceciliakören och Arboga gosskör sjunger evensong, aftonbön enligt anglikansk tradition, på svenska.

Heliga Trefaldighets kyrka
12 november 2022
kl. 17:00

Organist: Hanna Lindahl
Dirigent: Anna Ytterberg
Liturg: Joakim Vikström

Evensong är en gudstjänst som traditionellt hålls nära solnedgången med fokus på att sjunga psalmer och andra bibliska kantiklar. Till sitt ursprung är den identisk med vesperns kanoniska timme. Gamla engelsktalande översatte det latinska ordet vesperas som æfensang, som blev ”evensong” på modern engelska.

Körerna framför evensong även i Örebro:
Söndag 13 november kl. 18.00 Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro.
Organist: Hanna Lindahl. Dirigent: Anna Ytterberg. Liturg: Carl Sjösvärd Birger.

Varmt välkomna!