Höst vid Trefaldighetsgården
Foto: A Holmberg

Ny i kyrkan? Ny i Sverige?

Svenska kyrkan för invandrare, Trefaldighetsgården

Vill du lära dig om kyrkans tro och liv?
Vad betyder de olika orden?
Finns det ett språk som heter ”kyrkiska”?
Du behöver inte vara bra på svenska språket för att kunna följa med i kursen. Vi tar det i den takten som gruppen behöver. 

När? Fredagar

Tid? Klockan 17.00-19.00

Var? Trefaldighetsgården, Hökenbergsgränd 11, Arboga

Kontakt: Kaila 076-936 33 63

Välkomna!