Två barn skrattar i kyrkbänken.
Foto: Johannes Frandsen

Mässa med små och stora

En gudstjänst som är särskilt anpassad för barn och familj.

Här i kyrkorummet finns mycket att titta på, göra och uppleva för alla åldrar. Speciellt barn är alltid välkomna till våra gudstjänster.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte

Markusevangeliet 10:14

Mässa med små och stora är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket på ”riktigt” som en högmässa. Vi firar nattvard, ber tillsammans, tänder ljus och finns helt enkelt där för varandra. Här deltar vi och skapar möten mellan generationer. ”Låt barnen komma till mig” sa Jesus en gång, och därför har barnen en självklar plats i kyrkan.

Några barn står bredvid varandra framme vid koret och sjunger.
Foto: Johannes Frandsen

Mässa med små och stora innehåller mer musik, sång och rörelse än en vanlig högmässa. Gud har ju skapat oss med alla våra sinnen – så visst kan vi också i kyrkan använda dem när vi utforskar vem Gud är och vad Gud vill i våra liv.

Ofta deltar barnkörer under mässan och sprider glädje och delaktighet både när de sjunger - och när de får göra olika uppgifter i mässan.

Tag tillfället i akt och bjuda med en farmor eller morfar: rullatorer och barnvagnar står sida vid sida när kyrkkorven eller fikat serveras efter gudstjänsten. 

Två flickor håller i varsitt tänt ljus som de ska sticka ner i sanden i en stor ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen

Oavsett om man är barn eller vuxen, om man har barn eller inte, är alla varmt välkomna. Hoppas vi ses!