Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Djäkneklinten vid Teknikbacken

Ekologi och läkeörter

TEMA
Närvaro

UPPDRAG
Lägg bort mobilen en kvart i dag och var i nuet.

Kort om... 

Att vara närvarande är att kunna vara här och nu.

Mer om...

Läkeörter kom med Franciskaner. Pistillensrot växer här. Titta nedanför dikeskanten.

Franciskus vara närvarande bland de sjuka och behövande. 

Bön:

Fader i himmelen, 
Din tjänare Franciskus, 
fann glädje i att vara utstött.
Hjälp oss att komma närmare
vår korsfäste Herre,
så att glädjen över Hans sege
får lysa genom oss,
till Din ära
och till läkedom för Din värld.
Genom Jesus Kristus,
Din Son, vår Herre.
Amen