Leva vidare

Kom och var med i vår gemenskap och samtal kring livet efter att någon nära har avlidit.

Till dig som har förlorat en nära anhörig anordnar Arbogabygdens församling samtalsgruppen Leva vidare. 

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas tung och det kan vara svårt att hantera den nya livssituationen. Att få dela tankar och känslor med andra i samma situation kan vara läkande och göra sorgen lättare att bära. En Leva vidare grupp är en samtalsgrupp med samtalsledare, där du får träffa andra som också har mist en anhörig. Tillsammans kan vi genom delandet förmedla styrka och hopp till varandra, och hitta vägar vidare i livet! 

Gruppen leds av församlingens diakoner Lena Lindgren och Ulrika Picadon som båda har erfarenhet av sorgearbete och är vana att möta människor i svåra livsskeden. Diakonerna har tystnadsplikt och deltagarna i gruppen kommer också att ingå ett avtal om tystnadslöfte, så att alla kan känna sig trygga med att det som sägs i gruppen, stannar där. 

Träffarna börjar med att vi dricker kaffe/te och äter en smörgås. Sedan fortsätter vi med att samtala utifrån vissa teman.

Att delta i samtalsgruppen är kostnadsfritt. 

Vi träffas på Trefaldighetsgården varannan måndag. 
Start: 12 februari 2024, kl. 14-15:30

Övriga träffar:

26 februari
11 mars
25 mars
8 april
22 april (avslutning)

Anmälningsdatum har passerat för vårens träffar. Om det finns intresse för hösten, kan vi kolla om vi kommer starta en ny grupp.

Våra diakoner