Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingen fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att församlingen har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. 

Kyrkorådets ledamöter 2022-2025

 

Ledamöter

Inga-Lill Frössman, Ordförande i kyrkorådet, POSK
inga-lill@medaker.eu

Joakim Vikström, Kyrkoherde och självskriven ledamot i kyrkorådet
joakim.vikstrom@svenskakyrkan.se


Ordinarie ledamöter (förutom ovanstående)

Kjell Cladin, vice ordförande, S (kjell@cladin.eu)
Tomas Karlsson, andra vice ordförande, POSK (tkarlssonty@tele2.se)
Lydia Fredlund, POSK (lydia.fredlund@tele2.se)
Ylva Asp, POSK (ylva.asp@spray.se)
Birgitta Deubler, POSK (birgitta.deubler@gmail.com)
Gunilla Sigge, POSK (gunilla.sigge@gmail.com)
Anne-Mari Ivarsson, POSK
Sara Axelsson Gustafsson, S
Karin Cladin, S (karin@cladin.eu)
Kjell Persson, S (persson.e.kjell@telia.com)
Carina Widing, SD

Ersättare

Amanda Landén, POSK
Keijo Hatakka, POSK
Manne Mali, POSK
Inger Persson, S
Kerstin Rosenkvist, S
Stefan Gunnarsson, SD

 

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(S) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(POSK) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(SD) Sverigedemokraterna

Församlingsinstruktion

Pastors Expedition i Arboga, Östra Nygatan 12

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Arbogabygdens församling är och vill vara. Dokumentet beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Det är många som arbetat med instruktionen och det gemensamma arbetet har lett till detta dokument. Vi finns här – allesammans – som församling för att möta människor och dela Guds omsorg om oss. 

>> LADDA NED/ÖPPNA (PDF • 1,6 MB)