Kyrkogårdsförvaltning i Arbogabygdens församling

Här kan du läsa information om Kyrkogårdsförvaltningens olika delar av verksamheten. Har du frågor? Kontakta oss gärna direkt på plats eller på expeditionen.

Säsongen är i gång - det händer hos oss nu:

Fönsterrenovering i Heliga Trefaldighets kyrka under sommaren 2024

Fönsterrenovering Heliga Trefaldighets kyrka

Under sommaren 2024 genomförs en omfattande fönsterrenovering i vår kyrka.

S:t Nicolai kyrka - renovering tornets fasader

S:t Nicolai kyrka: Nu börjar fasadarbeten

Vid västra entrén pågår byggnadsarbeten under våren och sommaren 2024

Vattenspridare på gräsmattan

Insats av vattenspridare på gräsmattan på Gamla kyrkogården i Arboga

Från och med idag repareras en stor gräsmatta på Gamla kyrkogården (Lundborgsesplanaden).

Minneslunden Gamla kyrkogården

Begravningsverksamhet

Det är samhällets ansvar att vi alla blir gravsatta när vi avlidit. Men här i Arboga är det, precis som i de flesta andra kommuner, Svenska kyrkan som fått statens uppdrag att sköta detta.

Skötsel av gravplatsen

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att sköta om gravplatsen. Vi erbjuder grundskötsel och olika planteringar året om. Läs mer här!

Enhetlig begravningsavgift från 1 januari 2017

Från 1 januari 2017 införs en enhetlig begravningsavgift. Detta är en byråkratisk åtgärd som riksdagen beslutat.

Gamla kyrkogården

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är till för alla och betalas därför av alla som har en beskattningsbar inkomst.

Kyrkogården

Begravningsplatser

Inom förvaltningsområdet finns sju begravningsplatser. Några är friliggande och några utgörs av kyrkogårdar runt kyrkorna.