Kyrkogårdsförvaltning i Arbogabygdens församling

Här kan du läsa information om Kyrkogårdsförvalningens olika delar av verksamheten

Aktuellt från Kyrkogårdsförvaltningen

Renoveringsarbete i Götlunda

Rampen vid södra porten görs om

Återplantering av granar

På Gamla kyrkogården planteras en allé

På Götlunda kyrkogården föll ett träd

Avspärrning pågår (kvarter B)

Trädfällning Sankt Nicolai kyrkogården

Läs mer om hur trädfällningen gick och klicka genom våra bilder.

Sök gravsatt på SvenskaGravar

Arbogabygdens kyrkogårdar är nu listade på svenskagravar.se och du kan söka efter gravsatta och kartor av kyrkogårdar.

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Våra telefontider är:

Mån-fre kl 10.00-12.00

  Minneslunden Gamla kyrkogården

  Begravningsverksamhet

  Det är samhällets ansvar att vi alla blir gravsatta när vi avlidit. Men här i Arboga är det, precis som i de flesta andra kommuner, Svenska kyrkan som fått statens uppdrag att sköta detta.

  Vitsippor på kyrkogården

  Gravskötsel i Arbogabygdens församling

  Det är gravrättsinnehavarens ansvar att sköta om gravplatsen.

  Enhetlig begravningsavgift från 1 januari 2017

  Från 1 januari 2017 införs en enhetlig begravningsavgift. Detta är en byråkratisk åtgärd som riksdagen beslutat.

  Gamla kyrkogården

  Begravningsavgift i Arbogabygdens församling

  Begravningsverksamheten är till för alla och betalas därför av alla som har en beskattningsbar inkomst.

  Kyrkogården

  Begravningsplatser i Arbogabygdens församling

  Inom förvaltningsområdet finns sju begravningsplatser. Några är friliggande och några utgörs av kyrkogårdar runt kyrkorna.