Foto: True North/ IKON

Act Svenska kyrkan-Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den den kristna kyrkan i hela världen.

Sprid ljus i mörkret

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Act betyger agera!

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och proaktivt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt i katastrofer. Vårt uppdrag går ut på att kämpa för alla människors rätt till ett värdigt liv.
Tillsammans gör vi skillnad. 

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Den 5 maj 2019 bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan.

Tidigare var Lutherhjälpen och SKM (Svenska kyrkans mission) två delar av Svenska kyrkan, som samlade in pengar genom egna kampanjer och stödde egna projekt ute i världen. Sedan har Lutherhjälpen och SKM gått samman under namnet Svenska kyrkans internationella arbete.
Nu byter vi namn till Act Svenska kyrkan!

Här ingår frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden. Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. Hoppet lever och uttrycks i lovsång, bön och handling.

Gåvofinansierat
Arbetet finansieras till den allra största delen av pengar som samlas in här i Sverige. Endast fyra procent av kyrkoavgiften, dvs den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet. Och det innebär bara en procent av hela budgeten för biståndsarbetet. Tack vare stöd från Sida och gåvor från enskilda givare, företag, föreningar och organisationer kan vi fortsätta vårt viktiga arbete för en rättvisare värld. 

Så är arbetet organiserat
Svenska kyrkans församlingar är viktiga grundstenar i det internationella arbetet. Församlingarna informerar om arbetet och utbildar kyrkans medlemmar om internationella frågor. De samlar också in pengar till det internationella arbetet. Detta görs genom kollekter och andra insamlingsaktiviteter som exempelvis basarer, caféverksamhet, manifestationer på stan och dörrknackning.

I Uppsala ligger Kyrkokansliet, Svenska kyrkans nationella kansli. Här planerar och genomför man insamlingskampanjer, folkbildningsprojekt och påverkansarbete, sänder ut personal i världen och samlar in pengar. Det är också här man beslutar om vilka projekt runtom i världen som ska stödjas, och hur projekten ska organiseras.

Bistånd löser inte allt
Bistånd är viktigt, men det löser inte alla problem. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig - nu - måste jordens resurser räcka till kommande generationer. Svenska kyrkan sänder sällan ut biståndsarbetare från Sverige. I stället stödjer vi lokala kyrkor och organisationer genom samarbete i internationella kyrkliga nätverk. Vi är medlem i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT). Genom dem kan vi göra insatser i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Vi tycker att detta är det mest effektiva sättet att kunna hjälpa så många som möjligt, där det behövs. 
 
Du kan läsa mer om Act Svenska kyrkan här!


Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

I vår församling har vi en
Internationellgrupp som planerar arbetet med information och insamling.
Om du vill engagera dig för det internationella arbetet får du gärna höra av dig till vårt ombud.

Ombud för Svenska kyrkans internationella arbete i
Arbogabygdens församling

Johan Linnman 0589-88441