Gudstjänster och mässor

Gudstjänst är att umgås med Gud: I böner, i bibelläsning, i sakrament och musik får vi möta Gud med vårt liv. Vi firar gudstjänster och mässor runt om i Arbogas kyrkor. Du är alltid varmt välkommen!

Om gudstjänst

Gudstjänst är att umgås med Gud. I böner, i bibelläsning och i sakrament får vi möta Gud med vårt liv, vår glädje, vår sorg och våra frågor. Varje vecka firas gudstjänst ett flertal gånger, här i Arbogabygdens föramling regelbunden i fyra av våra fem kyrkor.

Högmässan med nattvard, som vi firar mestadels söndagar kl. 11:00 i Heliga Trefaldighets kyrka, kompletteras av många andra typer av gudstjänster. Vissa gudstjänster präglas av stillhet och enkelhet. Andra innehåller mycket av glädje, liv och rörelse.

I musikgudstjänster av olika slag ges möjligheten att njuta av musiken som bär budskapet.

Gudstjänstens skall ge regelbundenhet och gemenskap åt den kristna livshållningen. Visst kan man vara kristen på egen hand, men vi behöver möjligheter att i gemenskap med andra fördjupa oss och fylla på intryck. I gudstjänsten möter vi andra människors erfarenheter och vi öser ur de rika källor som kyrkan förvaltar.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är inrättat för att hjälpa oss att se det kristna livet från olika sidor.

  • Julen handlar om hur Gud blev människa genom Jesus.
  • Påsken är dramat om Jesu väg från död till liv.
  • Pingsten är den helige Andes högtid, en Ande som är levande och verksam även idag.

Kyrkoåret börjar första söndagen i Advent och slutar på Domsöndagen. Kyrkoåret har olika färger som sätter sin prägel. Vit - glädjens färg Lila - botens färg Grön - växandets och mogenhetens färg Röd - martyrernas och Andens färg Svart - sorgens färg. Färgerna syns till exempel på prästens kläder och på altaret. 

Läs mer om kyrkoåret och gudstjänster här

En fyr lyser upp ett blått mörker.

Tankar inför helgen

"Den som ska ut och nattsegla måste ge sig av innan skymningen. När skymningen kommer, blir det för mörkt, och du kommer inte ens att komma ut ur din hemmahamn, ut till fyrarna.” Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.