Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att sköta om gravplatsen.

Att våra begravningsplatser är välvårdade är viktigt för att vi ska uppleva dem som stilla och rofyllda. De ger uttryck för vårt behov att vårda minnet av våra avlidna anhöriga. Betydelsen av att ha en plats att besöka, att lägga personliga omsorger i, har alltid utgjort en viktig del för många av oss.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna. De allmänna ytorna och alla gravplatser som inte har någon gravrättsinnehavare är ytor som är kyrkogårdsförvaltningens ansvar. Till alla gravplatser som är upplåtna med gravrätt finns en gravrättsinnehavare. Det är den personen som bestämmer om gravplatsens ordnande och skötsel och har ansvar för detta.

Du kan även vända dig till kyrkogårdsförvaltningen och beställa skötsel, plantering och andra arbeten. Kostnaden framgår av separat prislista och betalas årligen mot faktura. Fakturorna skickas ut till slutet av säsongen, efter Allhelgona. För priser, se prislistan.

Rabattskötsel

Skötselperioden startar i slutet av april och avslutas vid allhelgonahelgen. Arbetet innebär att kyrkogårdspersonalen en gång i veckan luckrar och rensar rabatten och tar bort vissna blommor. Vattning sker vid behov och gödsling en till två gånger per säsong.

Sommarplantering

Sommarplanteringen startar andra veckan i juni. Sortimentet omfattar ca. 10 sorter som man kan välja bland och kombinera efter egen smak. Sommarplantorna kan ge en rabatt med rik blomning och stor färgvariation. Man får heller inte glömma bladverkets olika former och färger som bidrar till att göra planteringen tilltalande.

Ljungplantor

Första veckan i oktober röjs alla sommarplantor förutom silverekarna som fortfarande har ett prydnadsvärde. Ljungplantor placeras ut omkring den 10 oktober.

Kransar och buketter

Veckan före allhelgonahelgen smyckas gravplatserna med kransar och buketter. De är bundna av ris av ädelgran och pryds av tre kottar. Kransar och buketter ligger kvar till vårstädningen i april.

Övriga arbeten

Alla övriga arbeten, såsom tvättning och riktning av gravvård, utförs enligt timdebitering. Vid förfrågan kan vi ge en uppskattning av tidsåtgång och därmed en beräknad kostnad. 
 

Gravskötsel

Här kan du ladda hem den aktuella prislistan för gravskötsel. Filen är i pdf-format och kan öppnas med t.ex. Acrobat Reader.

Prislista