Säterbo kyrkogård
Foto: K Sigge Dahlqvist

Gravanläggningar

Stabilitetskontroller utförs vid våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen meddelar att rutinerna i arbetet med stabilitetskontroller av gravanläggningarna ändras. De ändras på så sätt att de gravvårdar som inte klarar belastningskravet, och som vi bedömer som farliga, i fortsättningen läggs ned av säkerhetsskäl.

Vi utför kontinuerligt stabilitetskontroller på våra kyrkogårdar och personalen har funnit flera gravvårdar som kan betraktas som uppenbara skaderisker.

Under våren 2018 har vi utfört arbeten på Skogsborgs begravningsplats.

Förutom dödsolyckan i Sverige för snart fem år sedan så inträffade en dödsolycka i Glasgow för ett par år sedan och i våras omkom en två-åring i Köpenhamn.

Gravvårdarna läggs ned på en träregel så de inte ser ”omkullvälta” ut och gravrättsinnehavarna informeras per brev. Information sätts upp vid ingångarna och i anslagstavlan.

Vid frågor kontaktar ni: 
Kyrkogårdsförvaltningen
Johan Karlefors
0589-88406

 

Gamla kyrkogården
Gamla kyrkogården Foto: K Sigge Dahlqvist