Götlunda kyrka

Öppettider - med reservation för ändringar:
1 juni-31 augusti: måndag-fredag kl 10-16
1 september - 31 maj: öppet vid förrättningar.

Götlunda kyrka ligger 12 km väster om Arboga. Kyrkan invigdes efter en genomgripande ombyggnad år 1747 men de äldsta delarna som tornet och vissa stenar i grunden går tillbaka till 1300-talet. Dopfunten är i kalksten och har en inskription som anger att den är tillverkad 1661.

Predikstolen är från 1764 och har ett ljudtak som var den tidens högtalarsystem. Orgeln är tillverkad 1890 av E A Setterqvist, totalt ombyggd 1948 av N Hammarberg.

Orgeln har 2 manualer och 21 stämmor.