Fönsterrenovering i Heliga Trefaldighets kyrka under sommaren 2024

Fönsterrenovering Heliga Trefaldighets kyrka

Under våren och sommaren 2024 genomförs en omfattande fönsterrenovering i vår kyrka. De historiska fönstren, som har stått emot väder och vind i många år, behöver nu omsorg. Arbetet kommer att omfatta både reparation och restaurering med särskild uppmärksamhet på att bevara de unika blyinfattade glasmålningarna som pryder kyrkan.

Specialiserade hantverkare kommer att arbeta noggrant för att säkerställa att alla detaljer återställs till sitt ursprungliga skick. Under renoveringsperioden kommer kyrkan att vara öppen för besökare, även om vissa områden kan vara avspärrade för att garantera säkerheten. Församlingen ser fram emot att fönstren återfår sin forna glans.

Vi tackar alla för deras tålamod och förståelse under renoveringstiden och ser fram emot att tillsammans få njuta av resultatet när renoveringen är klar. Våra kyrkfönster kommer att vara ett bestående arv för framtida generationer och ett påtagligt bevis på vårt engagemang för att bevara vårt kulturarv.

Frågor kan ställas till Johan Karlefors, vår fastighets- och kyrkogårdschef: