Arbogaån
Foto: K Sigge Dahlqvist

Enhetlig begravningsavgift från 1 januari 2017

Från 1 januari 2017 införs en enhetlig begravningsavgift. Detta är en byråkratisk åtgärd som riksdagen beslutat.

Begravningsavgift betalas av alla som en beskattningsbar inkomst. Storleken på begravningsavgiften räknas på de kostnader som församlingen/kommunen har för att bedriva det som i lag definieras som begravningsverksamhet.

Det är att anlägga och vårda begravningsplatserna, hålla personal, byggnader, maskiner och handlägga den administration som myndighetsutövningen kräver. Begravningsverksamheten ska också tillse att det finns tillräckligt antal gravplatser, ta emot stoft för förvaring, sköta gravöppning och kremation samt anvisa lokal för ceremoni utan religiösa symboler. Begravningsavgiften ska även täcka kostnaderna för de tjänster som kyrkogårdsförvaltningen utför i samband med ett dödsfall.

I Arboga är det, som i övervägande delen av Sverige, församlingen som har statens uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Undantagen är Stockholm och Tranås där det är kommunen.

I Arboga har begravningsavgiften under många år varit 37 öre. Den fick dock höjas med en 5-öring 2014 för att finansiera kostnaderna för skredet på Gamla kyrkogården. När höjningen beslutades beräknades att avgiften skulle sänkas efter 5 år då kostnaderna för skredet var betalda. Varje 1-öring på den kommunalt beskattningsbara inkomsten från Arbogaborna ger Begravningsverksamheten ett tillskott på ca 240.000 kronor. Storleken på avgiften varierar i landet från 7 öre till 76 öre. Tidigare var variationen ännu större.

Nu har riksdagen beslutat om en enhetlig avgift, en lagändring som träder i kraft 1 januari 2017 och som gäller när en församling (eller pastorat) är huvudman för begravningsverksamheten. Gäller ej Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Den nya avgiften kommer att synas på skattsedeln och betalas först från och med år 2017. Storleken på den gemensamma avgiften är 24.6 öre. 

I praktiken kommer det att fungera så att alla huvudmän i landet (ej kommunala) redovisar begravningsverksamhetens beräknade kostnader för det kommande året till Kammarkollegiet. Efter att kammarkollegiet granskat församlingarnas kostnadsberäkningar räknas de samman och fördelas på landets alla skattebetalare utom de som är folkbokförda i Stockholm och Tranås.

Anledningen till att det blir en enhetlig begravningsavgift är en byråkratisk åtgärd som beror på att vi inte längre kommer att folkbokföras på församling utan i första hand på vår bostad.

Regeringen har dessutom framhållit att det finns ekonomiska skäl och utjämningsskäl.