En blivande diakons tankar om Den gode herden

”Jag är den gode herden. Jag flyr inte när vargen kommer utan jag offrar mitt liv för mina får.” 

Johannes evangeliet 10: 11-16


Har du precis som jag känt någon gång att livet är tungt, svårt, orättvist och mörkt?

Har du precis som jag undrat vart är du på väg någonstans ibland?

Har du precis som jag känt en hopplöshet, ett djupt hål som man inte vet hur man ska ta sig ut ur?

När vargen kommer för att ta fåren, då står Gud där som ett högt staket och beskyddar dem. Han viker inte undan utan han står stadigt kvar för att hindra att faran kommer fram till dem och försöker skada dem. Han offrar sitt liv för att fåren ska få leva vidare. 

Så tänker jag att Gud gör för oss när livet är mörkt och tungt. Mörkret och oron som vi kan känna är vargen som smyger fram för att fånga oss, men då finns Gud där. Han ser smärtan och mörkret som kan omge dig. I dessa mörka stunder då finns Herren där och han låter dig inte vara ensam i allt som är tungt. Han tar det du bär med dig och lägger det på sina axlar för att dela din tyngd och lätta din börda. Som ett ljussken kommer han till oss, lyser upp i de mörkaste stunder och ger oss en stimma av ljus och hopp. Han vägleder oss fram på stigen för att vi inte ska gå mer vilse på vår vandring. Han är som den där stadiga stegen som vi behöver när vi inte når upp till den översta hyllan i skåpet.  

När du tvivlar, när livet är hårt och känns mörkt, lägg då din tillit till Gud och lita på att han finns där. Herren beskyddar dig. Han ger dig kraft när du är svag. Han guidar dig genom livets upp och nergångar. Han finns där med sitt ljus och du kan känna dig trygg och veta att du är älskad på livet vandring. Det du känner delar han med dig.

”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg.” 

Psaltaren 23


Gud ser dig. Han hör dig och han älskar dig. Han finns där. Han är den gode herden.

/Pernilla Gråberg, Diakonpraktikant