Arbogaån
Foto: K Sigge Dahlqvist

Ekumenisk gudstjänst

Välkomna till ekumenisk gudstjänst i Örtagårdskyrkan söndagen den 19 januari kl 10.30, 2020.

Vi firar ekumenisk gudstjänst med församlingarna i Arboga i Örtagårdskyrkan.
Det är den andra söndagen efter Trettondedagen och dagens rubrik är "Livets källa".

Dagens kollekt går till Svenska Bibelsällskapet, Rikskollekt.

I kyrkor över hela världen firas i januari en ekumenisk bönevecka. Med ekumenisk menar man att man korsar gränserna mellan olika samfund och firar gudstjänst gemensamt. Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.

Varmt välkomna önskar församlingarna i Arboga!