Foto: Linda Mickelsson/ IKON

Du är inte ensam- någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Det finns flera kontaktvägar för att nå oss inom kyrkan. Se mer information här.

SVENSKA KYRKAN ARBOGABYGDENS FÖRSAMLING
Du som vill samtala med en präst eller diakon kan dagtid vardagar mellan kl 10-15 ringa vår växel 0589-884 00 och lämna ditt telefonnummer för att sedan bli uppringd av en präst eller diakon. Diakoner och präster har tystnadsplikt. Du kan vara helt anonym om du vill och det finns inga regler för vad ett samtal kan handla om. Här kan du kontakta oss för att boka ett samtal.

KYRKANS SOS
0771-800 650, öppet vardagar kl 13-21 och helger kl 16-21. Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan. Jourtelefonen och SOS-brevlådan bemannas av volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften.
www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

MINDS STÖDLINJE ÄLDRELINJEN
020-22 22 33, öppet vardagar kl 8-19 och helger kl 10-16. Äldrelinjen riktar sig till dig som är 65 år eller äldre. Stödlinjen bemannas av utbildade volontärer.
www.mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen

JOURHAVANDE PRÄST 112
Varje natt kl 21-6 kan du få prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. 

PALVELEVA PUHELIN/SVENSKA KYRKANS FINSKA TELEFONJOUR
Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa, 020-26 25 00, soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen. Palveleva puhelin päivystää joka ilta kello 21-24. Lue lisää: Palveleva puhelin.