Dagens skåp Heliga Trefaldighets kyrka
Foto: K Sigge Dahlqvist

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Människor har i alla tider och i alla kulturer velat omgärda de viktiga stegen i livet med gudstjänster och riter av olika slag. Detta för att markera en övergång från ett tillstånd till ett annat. Det handlar om födelsen, vuxenblivandet, ingående av äktenskap och till sist döden.

I dessa tider som vi har i världen idag råder det regler kring hur många vi fåra vara vid våra samlingar. Vi vill förhindra smittspridning av covid-19 och följer därmed Folkhälsomyndighetens direktiv. 
Vi förstår om det är så att ni har funderingar kring dessa kyrkliga handlingar. Ni är välkomna att höra av er till oss och för att diskutera era önskemål. 
Kanske är det så att ni genomför den kyrkliga handlingen med färre personer och bjuder in till festligheter senare under året? Eller så önskar ni att boka om till ett nytt datum? 
Hör av er till oss och vi hjälper er. 
Växel 0589-884 00

Förr talade man om förrättningar, nu kallas dessa gudstjänster kyrkliga handlingar.
Förr slöt hela bygden upp kring den kyrkliga handlingen och dem som genomgick den.
Alltjämt är de kyrkliga handlingarna till sitt väsen alltid offentliga även om det oftast i praktiken blir de närmaste släktingarna och vännerna som närvarar.

De kyrkliga handlingarna är en möjlighet att låta de viktiga stegen i livet bli till gudstjänster. Musik, psalmer, bibelläsningar och böner tolkar, tyder och uttrycker vad vi är med om.

Här i Arbogabygdens församling samlas vi ofta till gudstjänster som har med dessa viktiga steg i livet att göra.

Dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen är kyrkans sätt att erbjuda Närvaro – Öppenhet och Hopp i det mänskliga livets viktigaste ögonblick.

Har du några frågor kring dessa kyrkliga handlingar hör du av dig till Anne Sjösten på telefonnummer 0589-884 01.
Öppet tider: tis, tor, fre kl 10.00-12.00,
mån kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00,
ons kl 13.00-15.00

För att få mer information kring dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänsterna kan du klicka i den gula raden längst upp för att komma vidare.