Foto: K Sigge Dahlqvist

Diakonikören

Kom och sjung med oss!

Diakonikören har funnits i Arboga under många år. Vi daglediga sjunger en gång i veckan tillsammans och uppträder under gudstjänster, konserter och vid olika tillfällen i församlingslivet, t.ex. torsdagsträff eller kyrkcafé.

Vi övar onsdagar i Heliga Trefaldighets kyrka kl. 14:00.

Diakonikören Foto: K Sigge Dahlqvist