Foto: K Sigge Dahlqvist

Diakoni - kyrkans sociala ansvar

Diakoni är kyrkans sociala ansvar. Det är svara på Jesu uppdrag att möta människor med en villkorslös kärlek. Därigenom är diakoni en uppgift för varje kristen människa. De diakonala medarbetarna ansvarar för och samordnar församlingens diakonala insatser. Läs mer här om grupper och träffar!

Arbogaån
Arbogaån vid Jädersholme Foto: K Sigge Dahlqvist

Samtal 
När något tynger oss är det ofta en stor hjälp att bara få lätta sitt hjärta för någon.
Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal i glädje och sorg, i de ämnen som människor finner viktiga just nu i deras livssituation.
Både frågor om tro, hopp, motgångar i livet, sorg och annat.
Vi har tystnadsplikt.

Eva Lindberg, präst 0589-884 43
Lena Lindgren, diakon 0589-884 18
Ulrika Picadon, diakon 0589-884 20

Familjerådgivaren
Ingrid har gått i pension och vi har just nu ingen som tar över hennes arbetsuppgifter. 
Vi hänvisar till familjerådgivningen som Arboga kommun ger. Ni når dem på telefonnummer 0221-126 95. 

Äldreomsorgen
Vi vill finnas till för vårdtagare, närstående och personal i vars och ens livssituation.
Vi firar gudstjänst på varje äldreboende en gång i månaden, även sångstunder.
Vi finns med i kommunens Anhörigråd för att på bästa möjliga sätt samverka till att anhörigvårdarna får den hjälp de behöver, stöd och möjlighet att träffa andra i samma livssituation.

Grupper
Stödgrupp för strokedrabbade: Alla som drabbats av stroke är välkomna till stödgruppen. Vi träffas en gång i månaden påp Trefaldighetsgården.

Sorgegrupp
De som mist sin livskamrat halvåret innan inbjuds till träffar varannan vecka i en grupp där man får dela av sina erfarenheter med andra i samma livssituation. Andra grupper kan erbjudas vid efterfrågan.

Öppna grupper
Medåker, Klockargården. Månadens första onsdag kl 14, andakt med kaffestund och samvaro.

Träffpunkt för daglediga och pensionärer, Sockenstugan, Götlunda, varje torsdag kl 10.00. Samvaro med kaffestund, vissa gånger underhållning eller annat program.

Torsdagsträff/sopplunch, varje torsdag på Trefaldighetsgården. Varierande program. Programmet börjar kl 13. Soppa från kl 12, kostnad 50 kr. Enbart kaffe med kaffebröd 30 kr.

Frivilliggrupper: medlemmarna gör olika frivilliginsatser för sina medmänniskor, bl a i äldreboenden, vid olika andakter, hembesök, sjukbesök och annat. Grupperna träffas också för gemensam reflektion och fortbildning.
Vill du vara med som frivillig? Hör av dig till vår växel 0589-884 00 så kan de hjälpa dig.