Gamla kyrkogården
Foto: K Sigge Dahlqvist

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är till för alla och betalas därför av alla som har en beskattningsbar inkomst.

I begravningslagen framgår vad avgiften får finansiera. Förutom kostnaderna för administration, personal, lokaler och maskiner ska avgiften också finansiera följande för ett dödsbo:

  • Lokal för förvaring och visning av stoftet. När stoftet ställs in i förvaringslokalen övertar kyrkogårdsförvaltningen ansvaret.
  • Transporter som uppkommer inom förvaltningsområdet och även transport till krematoriet i Örebro samt återtransport av urnan.
  • Lokal utan religiösa symboler för avskedsceremoni.
  • Kremation som utförs i Örebro på kyrkogårdsförvaltningens uppdrag.
  • Gravplats med gravrätt i 25 år.
  • Gravsättning, som innebär gravöppning och återställning. Om anhöriga inte önskar närvara vid sänkning av kista eller urna i graven ombesörjs det av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Den obligatoriska clearingen. Det innebär att när gravsättning sker på annan ort betalas kostnaderna av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Särskilda gravplatser. När avlidna av religiösa skäl ska gravsättas i gravar med religiös utformning.

 

Här finns ett PDF-dokument att öppna där det går att läsa om den enhetliga begravningsavgiften som trädde i kraft 1 januari 2016.