Kista i Nicolai kyrkan
Foto: P Lindahl

Begravningsgudstjänst

När döden kommit nära, när vi mist någon som betytt mycket för oss, så kommer även många tankar och frågor. En del är av praktisk natur, andra handlar mer om tankarna kring livet, döden och ett eventuellt evigt liv. Det är något djupt mänskligt att på olika sätt visa respekt för den som avlidit. Att begrava sina döda är något som gör människan mer mänsklig.

Begravningsgudstjänst
I alla tider har kyrkan velat vara ett stöd och en hjälp i sorg och saknad. Centrum i kyrkans tro handlar om att Gud inte finns bortom lidande och död utan mitt i det svåra, om att det som skedde en påskdagsmorgon för snart 2000 år sedan innebär en seger över döden för var och en som tar emot den.
Sorgen kan se olika ut, men många vittnar om att begravningsgudstjänsten kan vara en hjälp och styrka när man sedan ska komma vidare.

Bokning

Tid för begravningsgudstjänst, och eventuell hyra av församlingslokal för minnesstund efter begravningen, bokas hos församlingsexpeditionen, Anne Sjösten tel. 0589-884 01, antingen av de anhöriga eller av en begravningsentreprenör.
Arbogabygdens församling erbjuder begravningsgudstjänster i våra kyrkor alla tisdagar och fredagar.
Expeditionen meddelar präst, organist och kyrkväktare om dag, tid och plats för begravningen.
 
Begravningssamtal
Anhörig till den som ska begravas i samband med begravningsgudstjänst i Arbogabygdens församling blir kontaktad av präst och man träffas till begravningssamtal. Det finns också möjlighet att rådgöra med organisten om musikval. Begravningsgudstjänsten följer alltid en bestämd ordning fastställd i Den svenska kyrkohandboken. I samråd med präst och organist bestäms de moment som är valfria. Se länken till höger för ordningen för Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan.
 
Tacksägelse
Alla avlidna kyrkotillhöriga i Arbogabygdens församling nämns i tacksägelse i församlingens gudstjänster. Till denna tacksägelse sker inbjudan.
 
Gravskick/gravplats/minneslund
Vad gäller praktiska frågor kring gravskick, gravplats eller minneslund bör man kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tel. 0589-88406 (Kyrkogårdschef Johan Karlefors) eller  0589-88401 (Förvaltnings assistent Anne Sjösten) Se även länken till höger med mera infomation från kyrkogårdsförvaltningen.
  
Bårtäcke
Traditionen att använda bårtäcke för att täcka kistan har börjat återvända. Församlingen har vackra bårtäcken som den som önskar kan låna. När bårtäcket används har man inga blomdekorationer på själva kistan utan dessa placerar man på golvet intill kistan.
 
Sorgegrupp
Har du som är vuxen genom dödsfall förlorat en anhörig eller din livskamrat? Då är du välkommen till församlingens Sorgegrupp. Gruppen leds av en präst och en diakon och vi samtalar om sorgen och hur vi orkar gå vidare. Vi startar nya grupper kontinuerligt och det gör ingenting om det gått ett tag sedan du förlorat en närstående.
Vill du veta mer? Kontakta församlingsexpeditionen på tel 0589-88400.

Vad kan jag göra själv?

Ibland kan det kännas rätt att själv ordna vissa saker i samband med begravningen. Tala med din församling eller begravningsentreprenören och var inte rädd för att fråga vad du kan/får hjälpa till med eller arrangera själv.

Icke kyrkotillhörig

Att gå ur Svenska kyrkan innebär bl a att man inte önskar en kyrklig begravning. Svenska kyrkan tar hänsyn till detta beslut. Det är viktigt att den som begärt utträde ur Svenska kyrkan talar med sina anhöriga om detta innan det oundvikliga inträffar.
 
Då den kyrkliga begravningsgudstjänsten är en gudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, bör man av respekt för icke-kyrkotillhöriga låta dessa bli begravda enligt annan ordning. En sådan begravning kan utformas helt fritt och brukar äga rum i något av begravningskapellen vid de större kyrkogårdarna.
 
Är du osäker på om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på tel. 0589-88401 (Anne Sjösten).