Att bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan, Arbogabygdens församling!

Pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen Foto: K Sigge Dahlqvist

Svenska kyrkan är en öppen gemenskap, öppen för troende likaväl som för tvivlande. Den vill vara närvarande såväl i den enskildes som i samhälles liv. Den vill räcka ett hopp och ingjuta framtidstro till människor i vår bygd och ute i världen.

Kyrkan sätter också in vårt liv i ett sammanhang – talar till oss om en Gud som bryr sig om var och en av oss och som vill ge oss del av ett sant liv både före och efter döden.

Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Kyrkans grund är tron på Jesus Kristus som den som upprättar och befriar.

Bor Du i Arboga kommun heter din församling Arbogabygdens församling.
Välkommen som medlem och möjliggörare!

Som medlem blir Du en möjliggörare som genom din kyrkoavgift deltar i vården av och får själv tillgång till kyrkans andliga skatter: budskapet om försoning och om ett nytt liv - bönens, dopets och nattvardens mysterier. Du är med i en världsvid rörelse som med gudstjänst, musik, samtal, undervisning och social omsorg stärker människors samhörighet med varandra och med Gud.
 
Största delen av din kyrkoavgift går till din lokala församling - Arbogabygdens församling. Här bidrar du bl. a. till att vårda kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer, men din avgift ska också räcka till t.ex. gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster), kyrkans vardagsarbete med barn, ungdomar och äldre, musikverksamhet och körer, familjerådgivning samt arbete med och bland utsatta (diakoni) .

Som medlem har du även rätt att:
få en kyrklig vigsel
få en kyrklig begravning
rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år
och kunna bli vald om du har fyllt 18 år

Så här blir Du medlem
Du kan använda blanketten som du kan ladda ner här längst ner på denna sida, fylla i den och lämna in den till Pastorsexpeditionen, Östra Nygatan 12.

Några praktiska upplysningar
Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor.
Det gäller både om du tidigare varit medlem eller inte.
 
Kyrkoherden tar sedan kontakt med dig. Du kan också själv besöka församlingens expedition, Östra kyrkogatan 12, Arboga för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Be då att få tala med en präst.
 
Medlem genom dopet
• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar.
Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själv ge sitt samtycke.
 
Folkbokförd utanför Sverige: 
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 

Församlingsinstruktion

Pastors Expedition i Arboga, Östra Nygatan 12

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Arbogabygdens församling är och vill vara. Dokumentet beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Det är många som arbetat med instruktionen och det gemensamma arbetet har lett till detta dokument. Vi finns här – allesammans – som församling för att möta människor och dela Guds omsorg om oss. 

>> LADDA NED/ÖPPNA (PDF • 1,6 MB)