Ett papper med texten Bli medlem och en pil till en QR-kod sitter fasttejpat på ett träd.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

Som medlem är du med och gör det möjligt för kyrkan att göra gott.

Svenska kyrkan är en öppen gemenskap, öppen för troende likaväl som för tvivlande. Den vill vara närvarande såväl i den enskildes som i samhälles liv. Den vill räcka ett hopp och ingjuta framtidstro till människor i vår bygd och ute i världen.

Kyrkan sätter också in vårt liv i ett sammanhang – talar till oss om en Gud som bryr sig om var och en av oss och som vill ge oss del av ett sant liv både före och efter döden. Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Kyrkans grund är tron på Jesus Kristus som den som upprättar och befriar.

Som medlem blir du en möjliggörare som genom din kyrkoavgift deltar i vården av och får själv tillgång till kyrkans andliga skatter: budskapet om försoning och om ett nytt liv - bönens, dopets och nattvardens mysterier. Du är med i en världsvid rörelse som med gudstjänst, musik, samtal, undervisning och social omsorg stärker människors samhörighet med varandra och med Gud.
 
Största delen av din kyrkoavgift går till din lokala församling. Här bidrar du bl. a. till att vårda kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer, men din avgift ska också räcka till t.ex. gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster), kyrkans vardagsarbete med barn, ungdomar och äldre, musikverksamhet och körer, familjerådgivning samt arbete med och bland utsatta (diakoni) .

Så här blir Du medlem 

Du kan använda formuläret nedan att fylla i och lämna in den till oss. Alternativt kan du ladda ner inträdesblankett (pdf) och fylla i den i pappersform.

Du kan även ringa eller besöka församlingsexpeditionen om du vill bli medlem. Eller skicka ett mejl, så hör vi av oss till dig.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Kontakt via telefon, e-post, brev och besök

Telefon: 0589-884 00
Öppettider: Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och kl. 13-15; fredagar kl. 10-12

E-post: arbogabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 155 • 732 23 Arboga

Besöksadress:
Östra Nygatan 12 • 732 30 Arboga
Besökstider: Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och kl. 13-15; fredagar kl. 10-12