En äldre person formar ett hjärta med fingrarna mot kameran.
Foto: Shutterstock

Äldreboenden

En gång i månaden kommer vi på besök till Arbogas olika äldreboenden. För samtal, andakt och underhållning.

För att ge möjlighet att bygga relationer till boende och personal och ge plats för igenkännande är det samma präst, musiker, diakonipersonal och gudstjänstvärdar som kommer till respektive boende varje gång.

Varje äldreboende har sin egna profil och de boende har olika förutsättningar och behov. Därför ser andakter och sångstunder olika ut på de olika boendena.

Församlingens ambition är att de möten som sker ska göra så utifrån de boendes förutsättningar och med respekt för varje individ.