Foto: A Holmberg

Äldreboenden

Varje vecka/en gång i månaden har församlingen andakter på Arbogas olika äldreboenden; Hällbacken, Götgården, Trädgården, Strandgården och Strömsborg.

För att ge möjlighet att bygga relationer till boende och personal och ge plats för igenkännande är det samma präst, musiker, diakonipersonal och gudstjänstvärdar som kommer till respektive boende varje gång.

Varje äldreboende har sin egna profil och de boende har olika förutsättningar och behov. Därför ser andakter och sångstunder olika ut på de olika boendena.

Församlingens ambition är att de möten som sker ska göra så utifrån de boendes förutsättningar och med respekt för varje individ.

Hällbacken 2a torsdagen i månaden kl.14.00

Trädgården 3e onsdagen i månaden kl.14.30

Strömsborg 2a onsdagen i månaden kl.14.00

Götgården 1a torsdagen i månaden kl. 14.30

Strandgården 3e torsdagen i månaden kl. 14.00